Bảng Ăn Mòn Kim Loại

Bảng ăn mòn kim loại là một loại bảng hiệu quảng cáo sử dụng công nghệ ăn mòn tạo nên nội dung trên bề mặt inox; và được gia công uốn gấp cạnh để tạo hộp cạnh 45 – 90 độ hoặc để ốp. Có các loại inox bóng hoặc inox mờ. Những Điểm Mạnh […]